Kết quả tìm kiếm

 1. ---o0o---

  Đóng dấu trên hóa đơn

  Ðề: Đóng dấu trên hóa đơn Lên chi cục Thuế hỏi cho chắc. Thuế bây giờ đâu còn khó chịu như hồi xưa mà bạn lo. Mình cứ thắc mắc gì là mình chạy lên đó hỏi ah
 2. ---o0o---

  NỘP THUẾ TNCN

  Ðề: NỘP THUẾ TNCN Hạn chót nộp tờ khai cũng là hạn chót nộp tiền, hiểu vậy cho dễ bạn nhé
 3. ---o0o---

  Đi vay ma lại giảm nguồn vốn kinh doanh

  Ðề: Đi vay ma lại giảm nguồn vốn kinh doanh ax, chỉ ghi Nợ 411 khi rút vốn thui mà ta ???????????
 4. ---o0o---

  Cách hạch toán lãi sau khi nộp thuế TNDN

  Ðề: Cách hạch toán lãi sau khi nộp thuế TNDN Sai cái hạch toán lãi rùi, N 421 C 911 : 250.000 Ủa, mà phải tập hợp chi phí 632, 641, 642, 811 vào 911 đồng thời tập hợp doanh thu 511, 515, 711 vào 911 . Rồi xem số dư bên nào rồi mới kết chuyển qua 421 một lần luôn mà bạn
 5. ---o0o---

  Thuế GTGT theo hoá đơn hay theo thuế suất

  Ðề: Thuế GTGT theo hoá đơn hay theo thuế suất Phần mềm bên bạn kì nhỉ, nếu số đúng là 92.625.000 thì Tiền chưa thuế : 84.204.545 Thuế VAT : 8.420.455 Tổng tiền : 92.625.000 Vẫn là sai, :muongita:
Top