Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Từ 01/01/2015, Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

  Với mẫu TK 01GTGT như hiện tại, không lập bảng kê có khi còn khổ hơn .
 2. P

  Xử lý tài khoản 421

  Số liệu trên các tài khoản từ loại 1 đến loại 4 đều có tính lũy kế, nên việc một số TK bù trừ nhau cũng không có gì lạ . Khi xem số liệu trên bảng CDPS, để đánh giá quá trình hoạt động của DN người ta sẽ xem trên cột số phát sinh, nếu bên nợ TK 421 lớn hơn bên có 421 thì nghĩa là năm đó DN bị...
 3. P

  Xử lý tài khoản 421

  Trên bảng CĐPS, cột số liệu đầu kỳ và cuối kỳ là số liệu tĩnh, cột số phát sinh mới là số liệu động, để thấy quá trình kinh doanh của DN, ta phải xem ở số liệu động mới nhận thấy được chứ.
 4. P

  Nâng cấp ứng dụng HTKK thuế phiên bản 3.3.0 và iHTKK phiên bản 3.1.0

  Với TK GTGT, nhập số liệu vào 01-1 bấm ghi, dữ liệu nhảy qua 01, tiếp tục nhập vào 01-2 bấm ghi, nó đơ như cây cơ. Lấy số trên 01-2 nhập trực tiếp vào tờ khai bấm ghi, thì OK. Nhưng hỡi ôi, nhìn lại thi mình nhập số trên TK bị sai so với số trên 01-2. Nhập sai thế mà cũng báo "thành công", chả...
 5. P

  Hạch toán khoản truy thu thuế, phạt thuế sau quyết toán thuế

  Quan điểm của tôi là không đánh đồng việc truy thu và nộp phạt .
 6. P

  Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.4 - kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014

  HTKK 3.3 vẫn bị lỗi trên. Ngoài ra : không thấy PL 014A, 014B trên hồ sơ khai thuế GTGT . Làm sao phân bổ đây ????
 7. P

  Cẩn thận với các hóa đơn "ma"

  Haiz. Nó có thể là những công ty ma ngay cả khi còn hoạt động , và số này không phải là ít . Cẩn trọng vẫn hơn .
 8. P

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Haiz, đã nói đến thế mà bạn vẫn cố tình không chịu hiểu, thế thôi vậy.
 9. P

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Cái bạn này thiệt là tình , đã trích dẫn văn bản thì phải trích cho đầy đủ chứ, sao lại chỉ trích đoạn mình cần, còn đoạn không cần lại bỏ qua. Và khổ nỗi nó lại là đoạn quan trọng nhất nữa chứ. Thôi, để tôi lý giải văn bản trên như này vậy : Đoạn bạn trích dẫn thiếu đó là : " Căn cứ vào quy...
 10. P

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Haiz, tới mức này thì thật là bó tay với bạn luôn. Văn bản của người ta dài ngoằng, quy định đủ thứ ràng buộc, còn bạn chỉ đọc có đoạn biên bản rồi theo đó để làm . Nếu chỉ cần đoạn biên bản (ở đoạn b của văn bản) thì ở trên đầu người ta đưa ra đoạn : "Tài sản cố định phải đầy đủ hoá đơn chứng...
 11. P

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Nếu giá trị của tài sản đó không được xác định một cách đáng tin cậy thì việc định giá nó thấp hay cao còn có ý nghĩa gì ?
 12. P

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Các bạn hãy lưu ý khi tôi sử dụng cụm từ "liên quan đến thuế TNDN" . Việc các ông chủ của DN muốn các tài sản đó trở thành gì, giá trị bao nhiêu là quyền của họ, điều này tôi không bàn tới , vì đó là tài sản của họ và họ có toàn quyền quyết định. Nhưng về mặt thuế thì giá trị của tài sản đó...
 13. P

  Góp vốn kinh doanh bằng CCDC, TSCĐ ( máy laptop, bàn làm việc,....) nhưng không còn hóa đơn

  Điều quan trọng trong nghiệp vụ này là nguyên giá của tài sản (vì liên quan đến thuế TNDN). Nếu chỉ bằng biên bản góp vốn mà cho rằng giá trị của tài sản này đã được xác định một cách đáng tin cậy thì công việc kế toán chẳng hóa ra quá đơn giản sao .
 14. P

  kế toán DN vận tải, Ai giúp mình với!

  Bạn check mail đi, tôi gửi rồi
 15. P

  giúp em kinh nghiệm quyết toán thuế với!!!

  Bạn sai rồi, và bạn cũng chẳng hiểu gì về sổ sách kế toán và quyết toán thuế cũng như cách làm việc của cơ quan thuế khi thanh kiểm tra.
 16. P

  Kế Toán Công Ty

  "nhưng bị lỗi font lên em ko xem được ạ" bạn chuyển sang Font vni for windows thì đọc được
Top