Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 279/TXNK-CST năm 2016 về phân loại và thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng ghế nha khoa do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9551/CT-TTHT ngày 21/10/2015 và công văn...
 2. Son.Tran

  Công văn 536/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 536/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 9657/CT-TTra4 ngày 26/10/2015 của Cục Thuế TP.Hồ Chí...
 3. Son.Tran

  Công văn 535/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với vàng thỏi doré bán trong nước do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 535/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam; - Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng; - Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu...
 4. Son.Tran

  Công văn 484/TCT-DNL năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 484/TCT-DNL V/v chính sách thuế GTGT đối với tài sản bảo đảm tiền vay. Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt...
 5. Son.Tran

  Công văn 485/TCT-KK năm 2016 về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do chưa kịp thay đổi thông tin trên hợp đồng giao dịch do Tổng cục Thu

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 485/TCT-KK V/v Kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng Trả lời Công văn số 918/CT-TTHT ngày 23/11/2015 của Cục...
 6. Son.Tran

  Công văn 453/TCT-DNL năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm hàng không do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 453/TCT-DNL V/v Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm hàng không. Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Tổng cục Thuế nhận được...
 7. Son.Tran

  Công văn 427/TCT-KK năm 2015 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn Chi nhánh phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 427/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn Chi nhánh phụ thuộc Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Trả lời công văn số...
 8. Son.Tran

  Công văn 444/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 444/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp Trả lời công văn số 1853/CT-KTNB ngày 27/11/2015 của Cục...
 9. Son.Tran

  Công văn 280/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 280/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh An Giang; - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp; - Cục Thuế thành phố Hồ Chí...
 10. Son.Tran

  Công văn 279/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9551/CT-TTHT ngày 21/10/2015 và công văn...
 11. Son.Tran

  Công văn 289/TCT-CS năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với cá bò khô tẩm gia vị do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 289/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; - Công ty CP SXDV&TM Thuận Huệ. (đ/c: 168/3 Bạch Đằng...
 12. Son.Tran

  Công văn 281/TCT-KK năm 2016 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án thủy điện Đắk Nông 2 do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 281/TCT-KK V/v kê khai, hoàn thuế GTGT của dự án thủy điện Đắk Nông 2 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Đắk Nông; - Cục Thuế thành phố Hồ...
 13. Son.Tran

  Công văn 291/TCT-KK năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 291/TCT-KK V/v khấu trừ thuế GTGT đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái Tổng cục Thuế nhận được...
 14. Son.Tran

  Công văn 286/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 286/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 63945/CT-HTr ngày 01/10/2015 của Cục...
 15. Son.Tran

  Công văn 235/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 235/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi Trả lời công văn số 2521/CT-KTrT2 ngày 23/12/2015 của Cục...
 16. Son.Tran

  Công văn 139/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/TCT-CS V/v: Chính sách thuế Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016. Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội; - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam (Đ/c: 171 Tây Sơn, Đống...
 17. Son.Tran

  Công văn 110/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/TCT-CS V/v: chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh. Trả lời công văn số 2166/CT-THDT ngày 21/10/2015 của Cục Thuế...
 18. Son.Tran

  Công văn 108/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Hà Nam; - Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên. (Địa chỉ: cụm CN Hoàng Đông, huyện...
 19. Son.Tran

  Công văn 103/TCT-KK năm 2016 về kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/TCT-KK V/v kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện công văn...
 20. Son.Tran

  Công văn 81/TCT-DNL năm 2016 về hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/TCT-DNL V/v: hướng dẫn khai thuế GTGT. Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Tổng cục Thuế nhận được công văn số...
Top