Kết quả tìm kiếm

 1. xuanthanh

  Danh sách địa chỉ đổi qua Excel

  Ðề: Danh sách địa chỉ đổi qua Excel Cái danh sách đó được lập ở đâu? Trong Excel ah? Nói rõ hơn một chút được không? Thân mến
 2. xuanthanh

  Gộp nhiều Sheet thuộc 2 file khác nhau vào 1 file !

  Ðề: Gộp nhiều Sheet thuộc 2 file khác nhau vào 1 file ! Dùng VBA đi cho nhanh, đỡ mất công thao tác. Thân mến
 3. xuanthanh

  Tự động cuộn Listbox tới phần tử cuối

  Ðề: Tự động cuộn Listbox tới phần tử cuối Private Sub Form_Load() If lstHang.ListCount >= 1 Then lstHang.Selected(lstHang.ListCount - 1) = True End If End Sub Trong đó : lstHang là tên của ListBox Thân mến
 4. xuanthanh

  Chuyển đổi data từ acess sang SQL server

  Ðề: Chuyển đổi data từ acess sang SQL server Trong SQL chọn Import dữ liệu nguồn là file Access, dữ liệu đích là SQL, khi đó bạn đã import bảng Acess vào SQL. Đến đây xem như là xong. Thử xem sao nhé Thân mến
 5. xuanthanh

  Lập phiếu thu chi bằng excel

  Ðề: Lập phiếu thu chi bằng excel Tham khảo cái này, rất tiện lợi và hữu ích cho những ai cần lập phiếu thu chi và tính tồn quỹ Một file Excel để lập sổ quỹ và in phiếu thu chi Thân mến
 6. xuanthanh

  Lưu dữ liệu từ subform vào 1 table mới ???

  Ðề: Lưu dữ liệu từ subform vào 1 table mới ??? Dùng AddNew Record mà làm Thân mến
 7. xuanthanh

  hàm tách số khỏi chuỗi kí tự,...!

  Ðề: hàm tách số khỏi chuỗi kí tự,...! Muốn dùng thêm số lẻ thập phân nữa thì thế này Function SplitNumberDecimal(strMyString As String, Optional DecimalPoint As String) As Double Dim strResults As String, strTemp As String Dim intResultsIn As Double, intResultsDe As Double Dim...
 8. xuanthanh

  hàm tách số khỏi chuỗi kí tự,...!

  Ðề: hàm tách số khỏi chuỗi kí tự,...! Nếu chỉ lấy hoàn toàn là số để tính toán thì sửa lại hàm trên như sau : Function SplitNumber(strMyString As String) As Double Dim strResults As String, strTemp As String Dim i As Integer For i = 1 To Len(strMyString) strTemp =...
 9. xuanthanh

  hàm tách số khỏi chuỗi kí tự,...!

  Ðề: hàm tách số khỏi chuỗi kí tự,...! Function SplitNumber(strMyString As String) As String Dim strResults As String, strTemp As String Dim i As Integer For i = 1 To Len(strMyString) strTemp = Mid(strMyString, i, 1) If IsNumeric(strTemp) = True Then...
 10. xuanthanh

  Chia Sheet Tổng Thành Nhiều Sheet theo điều kiện từ cột

  Ðề: Chia Sheet Tổng Thành Nhiều Sheet theo điều kiện từ cột 1/ File của em ý là Ex2010, file 2003 đính kèm phía dưới 2/ Bài toán này có thể dùng Advanced Filte để lọc. nó lọc giống như lọc Sổ cái ý. Chỉ cần thêm một sheet KhachHang nữa thôi. Khi cần thi lọc theo tên khách hàng rồi chuyển nó...
 11. xuanthanh

  AddIn tính Thuế TNCN mới nhất theo TT 111/2013 ngày 15/8/2013 của BTC

  Ðề: AddIn tính Thuế TNCN mới nhất theo TT 111/2013 ngày 15/8/2013 của BTC Đuôi .xla là một AddIn của Excel. Cách chèn AddIn trong Excel như sau : 1/ Với Ex 2003 : Vào Tools/AddIn ===> Browse, duyệt tìm đến file xla vừa tải về ===> OK, sau đó tích vào ô vuông phía trước nó 2/ Với Ex 2007, 2010...
 12. xuanthanh

  AddIn tính Thuế TNCN mới nhất theo TT 111/2013 ngày 15/8/2013 của BTC

  Gửi các bạn AddIn tính thuế TNCN mới nhất. Sử dụng : Ô B5 chứa giá trị thu nhập hàng tháng, ô C5 chứa giá trị thuế TNCN cần tính. Công thức ở ô C5 = Pit(B5) Thân mến
 13. xuanthanh

  Giúp đở về listbox và textbox . help !

  Ðề: Giúp đở về listbox và textbox . help ! Xem câu trả lời ở đây Vui lòng giúp đở đổ dữ liệu cộng dồn từ listbox sang textbox . Thân mến
 14. xuanthanh

  Giúp đở về listbox và textbox . help !

  Ðề: Giúp đở về listbox và textbox . help ! tebox = tebox & "," & lítbox.column(0) tebox = tebox & " " & lítbox.column(0) ---- Tùy theo yêu cầu sử dụng mà linh hoạt vận dụng Thân
 15. xuanthanh

  Hỏi cách viết 1 hàn function tính điểm TB

  Ðề: Hỏi cách viết 1 hàn function tính điểm TB Trong table tblDiem của bạn phải bao gồm các trường : MaHS, DiemToan, DiemVan. Thay thế theo cách đặt tên trường của bạn Thân mến
 16. xuanthanh

  [?] Cách in liên tục trong excel

  Ðề: [?] Cách in liên tục trong excel Nếu Ninh không làm Mail Merge thì làm cái này nhé Sub InLienTuc() Dim n As Long, i As Long n = Sheet1.Range("A65000").End(xlUp).Row For i = 4 To n Sheet2.Range("V6") = Sheet1.Range("A" & i) Sheet2.PrintOut From:=1...
 17. xuanthanh

  Hỏi cách viết 1 hàn function tính điểm TB

  Ðề: Hỏi cách viết 1 hàn function tính điểm TB Function DiemTB(Ma As String) As Single Dim Toan, Van Toan = DlookUp("DiemToan", "tblDiem", "MaHS = '" & Ma & "'") Van = DlookUp("DiemVan", "tblDiem", "MaHS = '" & Ma & "'") DiemTB = (Toan * 3 + Van * 2)/5 End Function
 18. xuanthanh

  Chú ra yahoo anh nhờ tí việc nhé. Rất cần đấy. Cám ơn chú

  Chú ra yahoo anh nhờ tí việc nhé. Rất cần đấy. Cám ơn chú
 19. xuanthanh

  Cách Scan?

  Ðề: Cách Scan? Khỏi cần máy Scan làm chi cho mệt óc...Kiếm cái chương trình cho in pdf ấy(máy in ảo như PDF Writer hay doPDF) chuyển ra pdf là xong ngay mà Google Thân mến
 20. xuanthanh

  ngày tháng trong excel

  Ðề: ngày tháng trong excel Lỗi là do Excel đang định dạng ngày theo tháng/ngày/năm. Bạn sửa lại trong Control Panen hoặc fomat lại các ô chứa ngày theo ngày/tháng/năm là OK Thân mến
Top