Kết quả tìm kiếm

 1. Chat thoải mái

  Hỗ trợ làm BCTC

  12/9 thì quá hạn rồi. Nhưng nếu cuối năm em cần giúp đỡ làm báo cáo thì anh có thể giúp em. Skypee: Hieptran987
 2. Chat thoải mái

  Nộp sai tờ khai phải làm sao.

  Cái này bạn nộp bổ sung lại quý 1 thôi. Chứ làm gì có cách nào chuyển quý 2 thành quý 1. Do nộp tờ khai trắng và không có nghĩa vụ nộp thuế nên nếu bị phạt chỉ bị phạt hành chính thôi :)
 3. Chat thoải mái

  hieptran987

  hieptran987
 4. Chat thoải mái

  Bạn có dùng Skypee ko add mình có vấn đề gì mình tư vấn cho bạn nhé!

  Bạn có dùng Skypee ko add mình có vấn đề gì mình tư vấn cho bạn nhé!
 5. Chat thoải mái

  thuế TNCN

  DN trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Vì vậy bạn phải...
 6. Chat thoải mái

  Xuất hóa đơn khi khách hàng thanh toán bằng USD

  Ngày em nhận tiền thì em hạch toán theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại em nhận. Còn cuối năm thì đánh giá tỷ giá cuối kỳ với các số dư của khoản tiền, công nợ phải thu , phải trả theo thông tư 200
 7. Chat thoải mái

  Cách xử lý quỹ tiền mặt quá nhiều

  Bạn chuyển sang các khoản khác như là cho vay cá nhân, hay chuyển sang khoản tạm ứng công trình or chuyển sang các khoản đầu tư khác
 8. Chat thoải mái

  Chi phí sản xuất bao bì

  Công ty em sản xuất bao bì khi hoàn thành thì hạch toán vào thành phẩm 155. Khi xuất bao bì để đóng gói sản phẩm thì xuất kho Nợ 627/Có 155.
 9. Chat thoải mái

  Kê khai hóa đơn đầu vào bị sót

  Em kê khai thuế vào quý mình phát hiện ra thôi.
 10. Chat thoải mái

  Tính thuế công ty may xuất khẩu

  Công ty bạn là hình thức gia công hàng hóa để xuất khẩu. Theo quy định Căn cứ khoản 1 điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định: “Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu 1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia...
 11. Chat thoải mái

  Tính thuế công ty may xuất khẩu

  Công ty bạn là hình thức gia công hàng hóa để xuất khẩu. Theo quy định Căn cứ khoản 1 điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định: “Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu 1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm...
 12. Chat thoải mái

  Giá nhập kho hàng nhập khẩu + Mức tỷ giá

  Đây là bạn thanh toán trước tiền hàng. Giá nhập kho sẽ lấy theo tỷ giá mà bạn đã thanh toán trước tiền hàng ( 2 lần 50% nguyên tệ * 22770 và 50% còn lại * 22730)
Top