Kết quả tìm kiếm

 1. Admin

  Danger Zone

  http://sd1224.sivit.org/random_9080/files/2253.swf
 2. Admin

  Warp Forest

  http://sd1224.sivit.org/random_9080/files/2256.swf
 3. Admin

  Super Cristophe Brothers

  http://sd1224.sivit.org/random_9080/files/2276.swf
 4. Admin

  Le Supplice Chinois

  http://sd1224.sivit.org/random_9080/files/2303.swf
 5. Admin

  Prison Break

  http://sd1224.sivit.org/random_9080/files/2314.swf
 6. Admin

  Treasure Hunter 2

  http://sd1224.sivit.org/random_9080/files/2315.swf
 7. Admin

  Qđ 15/2006/qđ-btc Của Btc – Ban Hành Chế độ Kế Toán Dn Mới - Cột Mốc Quan Trọng Cho N

  ______________________________________________________________________________________ MỘT SỐ LƯU Ý: Một số điểm mới tiêu biểu của Chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC so với Quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT? Cách bố trí sắp xếp các số dư, khoản mục và thông tin trên 4 BCTC, quy định về trình...
 8. Admin

  Qđ 15/2006/qđ-btc Của Btc – Ban Hành Chế độ Kế Toán Dn Mới - Cột Mốc Quan Trọng Cho N

  NGUYỄN VĂN HỘI M.A., C.P.A. Ngày 20/3/2006 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC “về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế”. Chế độ kế toán mới ban hành đã cập nhật các nội dung quy định...
 9. Admin

  Pháp luật về kế tóan áp dụng trong họat động kinh doanh

  Hệ thống pháp luật về kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh của Việt Nam hiện nay bao gồm: l- Luật kế toán, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán. 2- Hệ thống chuẩn mực kế toán. 3- Chế độ kế toán. LUẬT KẾ TOÁN: Quốc hội ban hành Luật kế toán số...
Top