Kết quả tìm kiếm

 1. xuanthanh

  xuất table access sang nhiều sheet excell

  Ðề: xuất table access sang nhiều sheet excell Đã có câu trả lời cho bạn bên TTAC Hoặc bạn vào đây để tham khảo http://www.bongcotdan.com/forum/access-vai-vba/chuyen-de-su-dung-dao-de-chuyen-du-lieu-tu-access-ra-excel.157880.html#post770140 Thân mến
 2. xuanthanh

  Sao chép dữ liệu từ file đến file

  Ðề: Sao chép dữ liệu từ file đến file Thì dựa vảo đoạn code trên mà chỉnh lại thôi. Thế này nhé : Đoạn code trên chuyển dữ liệu từ các file lẻ vào file tổng hợp con yêu cầu mới thì làm ngược lại. Bạn vận dụng vào mà làm, sai đâu chỉ đó Thân
 3. xuanthanh

  Sao chép dữ liệu từ file đến file

  Ðề: Sao chép dữ liệu từ file đến file Nếu muốn làm như chủ thớt thì đây là đoạn code Sub CopyData() Dim MyPath As String Dim fName As String Dim n As Long, k As Long Dim Wb As Workbook Dim Ws As Worksheet Dim TenSh As String Application.ScreenUpdating =...
 4. xuanthanh

  Sao chép dữ liệu từ file đến file

  Ðề: Sao chép dữ liệu từ file đến file Ý tưởng là thế này 1/ Tìm tất cả các file Excel cùng chung thư mục với file TongHop (tức là 18 file của bạn) chép vào Sheet Mai của file này bắt đầu từ ô A2 2/ Duyệt trong cột A của Sheet Mai file TongHop, nếu tên file là TongHop thì bỏ qua, ngược lại mở...
 5. xuanthanh

  Thấy bạn lớn tuổi mà nhiệt tình quá, gửi tặng bạn đoan code để Open file Trên form có 1 textbox...

  Thấy bạn lớn tuổi mà nhiệt tình quá, gửi tặng bạn đoan code để Open file Trên form có 1 textbox txtTenFile, một commandbutton cmdBowse để mở hộp thoại chọn file 1/ Chọn thư viện Microsoft Office xx Object Libary 2/ Chép code này cho nút cmdBrowse Private Sub cmdBrowse_Click() Dim dlg As...
 6. xuanthanh

  Theo dõi công văn đi và đến

  ðề: Theo dõi công văn đi và đến Để cho có tính chất cộng đồng hơn và mang tính chất bảo mật, chuyên nghiệp hơn, ngoài những vấn đề đã nói ở trên, bạn có thể 1/ Không để nút về Excel để bảo mật dữ liệu, không cho hiện các Sheet 2/ Tạo một form frmMain để điều khiển tất cả hoạt động của chương...
 7. xuanthanh

  Tổng hợp nhiều File vào một File

  Ðề: Tổng hợp nhiều File vào một File Đọc cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam này và vận dung vào trường hợp của bạn http://www.bongcotdan.com/forum/excel-va-vba/doan-code-mo-tat-ca-cac-file-excel-trong-mot-thu-muc-va-lay-du-lieu.216.html Thân mến
 8. xuanthanh

  Thắc mắc căn bản cần giải đáp

  Ðề: Thắc mắc căn bản cần giải đáp Chọn những ô cần điền kết quả ở cột C, ví dụ C1:C100, nhấn Ctrl+D Thân mến
 9. xuanthanh

  HÀm COUNTIF xử lý rất chậm !!

  Ðề: HÀm COUNTIF xử lý rất chậm !! Do file của bạn sử dụng hàm nên thế. Có thể sử dụng nhiều hàm trong một file hoặc một file có quá nhiều dữ liệu. Trong file lại để chế độ tự động tính toán (Automatic). Tắt chế độ này, chuyển sang Manual. Khi cần tính toán thì nhấn nút F9 Thân mến
 10. xuanthanh

  Không cho copy nhưng cho chỉnh sửa file excel.

  Ðề: Không cho copy nhưng cho chỉnh sửa file excel. Không cho copy là sao? Không cho copy dữ liệu trong file hay không cho copy file sang một file khác(save as)?
 11. xuanthanh

  Theo dõi công văn đi và đến

  ðề: Theo dõi công văn đi và đến 1/ File Scan có thể có nhiều định dạng nhưng những trình đọc file pdf đều có thể mở được nó 2/ Adobe Acrobat Reader là trình đọc và tạo file pdf trên máy 3/ Form TimKiem tạo một form như đã nói ở cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam trước. Sau khi tim kiếm thành cộng, mở form KetQuaTimKiem...
 12. xuanthanh

  Phần mềm đổi số thành chữ

  Ðề: Phần mềm đổi số thành chữ 1/ A1 = 78.950.747 2/ A2 = DocSo(Round("A1"),0) & " đồng chẵn" 3/ Kết quả : Bảy mươi tám triệu chín trăm lăm mươi ngàn bảy trăm bốn mươi bảy đồng chẵn
 13. xuanthanh

  Theo dõi công văn đi và đến

  Ðề: ðề: Theo dõi công văn đi và đến 1/ File scan chính là file pdf đó 2/ Góp ý thêm về form Tim kiếm. Nên gộp chung vào một form, có các option sử dụng cho từng trường hợp tìm kiếm theo các tiêu chí của các hộp combo hoặc tetbox. Phần các văn bản tìm kiếm được sử dụng một listbox để thể...
 14. xuanthanh

  Theo dõi công văn đi và đến

  ðề: Theo dõi công văn đi và đến @ be09 : Đã xem file, tương đối chi tiết, Nên thêm vào 1. Đường dẫn đến file công văn(dùng FileDialog) 2. Có nút mở file công văn sau khi tìm kiếm để đọc và in ra khi cần. Lưu ý tất cả các loại file có thể đọc được bằng các chương trình có cài sẵn trên...
 15. xuanthanh

  Nhập Xuất Tồn Đơn Giản

  Ðề: Nhập Xuất Tồn Đơn Giản Kích vào các nút Xem và Sửa cho các sheet nhập liệu, các sheet khác không vào thẳng được mà phải thông qua macro tại các nút bấm Thân
 16. xuanthanh

  Tính tổng có điều kiện của nhiều vùng

  Ðề: Tính tổng có điều kiện của nhiều vùng 1/ Trong Off 2007 trở lên, dùng hàm SUMIFS 2/ Với Off 2003, dùng SMPRODUCT Thân mến
 17. xuanthanh

  Theo dõi công nợ phải thu trên excel

  Ðề: Theo dõi công nợ phải thu trên excel Ai không down được thì theo cái này lấy về Cong No NCC.rar NHỚ ĐỌC KỸ FILE HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Thân mến
 18. xuanthanh

  đếm số cột trống trong excel

  Ðề: đếm số cột trống trong excel Dùng thêm hàm COUNTIF nữa là OK Thân
 19. xuanthanh

  [Help] Có cách nào để thay đổi hệ số mà không làm thay đổi cả bảng tính không?

  Ðề: [Help] Có cách nào để thay đổi hệ số mà không làm thay đổi cả bảng tính không? Dùng Inputbox mà làm Thân mến
 20. xuanthanh

  Trích lọc Sổ Cái : Dùng Công Thức và Các Hàm Excel

  Ðề: Trích lọc Sổ Cái : Dùng Công Thức và Các Hàm Excel Tải file kèm theo về mà nghiên cứu nhé Thân
Top