Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 131/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/CT-TTHT V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tế Delta (TP. Hà Nội)...
 2. Son.Tran

  Công văn 192/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/CT-TTHT V/v chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công Ty CP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Địa chỉ: Số...
 3. Son.Tran

  Công văn 224/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 224/CT-TTHT V/v: thuế nhà thầu TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế Địa chỉ: 273...
 4. Son.Tran

  Công văn 142/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Công ty CP XNK Intimex Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Giai, Quận 1. Mã số...
 5. Son.Tran

  Công văn 111/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/CT-TTHT V/v: kê khai thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Tuấn Plastic Địa chỉ: G13/10A...
 6. Son.Tran

  Công văn 92/CT-TTHT năm 2016 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/CT-TTHT V/v chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH Vườn Thiên Đàng Sài Gòn Địa chỉ: 20 Lê Thánh Tôn, quận...
 7. Son.Tran

  Công văn 43/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với mua bán, chăm sóc cây xanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43 /CT-TTHT V/v chính sách thuế. Long An, ngày 25 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH TM-SX Lan Anh Hoa Cương; Mã số thuế: 1100777514; Địa chỉ: Lô B2...
 8. Son.Tran

  Công văn 68/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số...
 9. Son.Tran

  Công văn 70/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội b

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/CT-HTr V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Chi cục thuế quận Long Biên. Trả lời công văn số 11173/CCT-TTHT-ACK ngày 01/10/2015 của...
 10. Son.Tran

  Công văn 07/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh ngoại tỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/CT-TTHT V/v: xuất khẩu tại chỗ TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: Công ty TNHH Bao Bì Giấy Quốc Tế L&E VN Đ/chỉ: 236/6 Điện Biên...
 11. Son.Tran

  Công văn 3409/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng một phần dự án do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3409/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sài Gòn...
 12. Son.Tran

  Công văn 3442/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu thiết bị y tế do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3442/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Getz Bros & Co (Việt Nam) Địa...
 13. Son.Tran

  Công văn 3389/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3389/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH M.K Science Việt Nam Địa chỉ: Số 2, đường 15, Khu Chế...
 14. Son.Tran

  Công văn 3384/CT-TTHT năm 2016 về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3384/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH WOONGYANG VINA Địa chỉ: Số 1/47 KP4, Nguyễn...
 15. Son.Tran

  Công văn 3374/CT-TTHT năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3374/CT-TTHT V/v: Hoàn thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Trang Địa chỉ...
 16. Son.Tran

  Công văn 2770/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2770/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Trả lời công văn số 862/CT-KTrT1 ngày 25/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng...
 17. Son.Tran

  Công văn 2760/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2760/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4739/CT-TTr4...
 18. Son.Tran

  Công văn 2339/TCT-DNL năm 2016 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2339/TCT-DNL V/v khai, nộp thuế GTGT tập trung Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Tổng cục Thuế nhận được công văn số...
 19. Son.Tran

  Công văn 2338/TCT-DNL năm 2016 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2338/TCT-DNL V/v khai, nộp thuế GTGT tập trung Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. Tổng cục Thuế nhận được công văn...
 20. Son.Tran

  Công văn 2321/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với tổ chức không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14/CT-TTHT ngày 4/01/2016...
Top