Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 1087/TCT-DNL năm 2016 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1087/TCT-DNL V/v: chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
 2. Son.Tran

  Công văn 1070/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do T

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1070/TCT-CS V/v: chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước Trả lời công văn số 150/CT-TTHT ngày 28/01/2016 của Cục Thuế...
 3. Son.Tran

  Công văn 1065/TCT-CS năm 2016 về xác định mốc thời gian hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1065/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28/01/2016, Tổng cục Thuế nhận được công văn số...
 4. Son.Tran

  Công văn 982/TCT-CS năm 2016 về tỷ giá tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 982/TCT-CS V/v Chính sách thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ. Trả lời công văn số 291/CT-KTT ngày 22/12/2015 của Cục Thuế TP...
 5. Son.Tran

  Công văn 935/TCT-CS năm 2016 về chính sách miễn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân do

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 935/TCT-CS V/v: thuế GTGT, thuế TNDN Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai Tổng cục Thuế nhận được công văn số 455/CT-TTr2 ngày 19/1/2016...
 6. Son.Tran

  Công văn 922/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 922/TCT-CS V/v: chính sách thuế TNDN Hà Nội , ngày 09 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế Trả lời công văn số 7922/CT-KTr1 ngày 08/12/2015 của Cục...
 7. Son.Tran

  Công văn 892/TCT-CS năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo qu

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 892/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11408/CT-TTHT ngày 24/11/2015 và...
 8. Son.Tran

  Công văn 808/TCT-CS năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng do Tổng cụ

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 808/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Trả lời công văn số 2014/CT-THNVDT ngày 21/09/2015 của Cục Thuế tỉnh...
 9. Son.Tran

  Công văn 766/TCT-DNL năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 766/TCT-DLN V/v: thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Công ty Cổ phần du lịch Thiên Minh; - Công ty Electicité et Eaux de...
 10. Son.Tran

  Công văn 743/TCT-CS năm 2016 về chi phí trả lãi tiền vay khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 743/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13447/CT-TTHT ngày...
 11. Son.Tran

  Công văn 750/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 773/CT-TTr2 ngày...
 12. Son.Tran

  Công văn 672/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 672/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13494/CT-TTra2 ngày...
 13. Son.Tran

  Công văn 671/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 671/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La Trả lời công văn số 64/CT-TTHT ngày 15/01/2016 của Cục Thuế tỉnh...
 14. Son.Tran

  Công văn 636/TCT-CS năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 636/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam (Địa chỉ: đường 3B, KCN Amata, Long Bình, tp. Biên Hòa...
 15. Son.Tran

  Công văn 594/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 594/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Đ/c: Số 11 Trường Chinh, p. Phước Trung, Tp. Bà Rịa...
 16. Son.Tran

  Công văn 593/TCT-CC năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 593/TCT-CC V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35974/CT-TTr1 ngày...
 17. Son.Tran

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 539/TCT-CS V/v chính sách thuế

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 539/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh; - Công ty TNHH Vina Yong Seong. (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại...
 18. Son.Tran

  Công văn 426/TCT-KK năm 2016 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 426/TCT-KK V/v: Kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh. Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An Trả lời Công văn số...
 19. Son.Tran

  Công văn 406/TCT-KK năm 2016 vướng mắc về hoàn bù trừ thuế giá trị gia tăng để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi chưa phát sinh khoản nợ do Tổng cục

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 406/TCT-KK V/v trả lời vướng mắc về hoàn bù trừ thuế GTGT để nộp thuế TNDN khi chưa phát sinh khoản nợ Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền...
 20. Son.Tran

  Công văn 388/TCT-HTQT năm 2016 về xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ tiền bản quyền theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa V

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 388/TCT-HTQT V/v xác định thuế TNDN đối với thu nhập bản quyền. Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Lock & Lock Vina. Trả lời Công văn số...
Top