Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 9010/CT-HTr năm 2016 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9010/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội Địa chỉ: 130 đường Lê...
 2. Son.Tran

  Công văn 1776/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ quản lý văn phòng và thiết bị do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1776/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) Địa chỉ: Lầu 11, số 106...
 3. Son.Tran

  Công văn 1770/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1770/CT-TTHT V/v: thuế thu nhập cá nhân TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Hợp Đồng Hợp Tác KD Thêu Vi Tính Quảng Dương Văn Phòng Điều...
 4. Son.Tran

  Công văn 1762/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng hàng hóa để khuyến mại, cho, tặng khách hàng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1762/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Daikin Air Conditioning Việt Nam Địa chỉ : Tầng...
 5. Son.Tran

  Công văn 1652/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1652/CT-TTHT V/v Gia hạn thuế TNDN năm 2013 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013 Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Nam Long Địa chỉ: 6 Nguyễn Khắc...
 6. Son.Tran

  Công văn 1655/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1655/CT-TTHT V/v: Hoá đơn, chứng từ. TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2011 Kính gửi: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hoá Sài Gòn Địa chỉ: 30 Phan...
 7. Son.Tran

  Công văn 1651/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1651/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Jibannet Asia Đ/chỉ: B10, tòa nhà Phú Mã Dương...
 8. Son.Tran

  Công văn 1628/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1628/CT–TTHT V/v chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: CN Công Ty TNHH Daiwa House Địa chỉ: Số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến...
 9. Son.Tran

  Công văn 1584/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn trong khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1584/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Dream Games Việt Nam Địa chỉ: Lầu 12 HMC Tower, số 193...
 10. Son.Tran

  Công văn 1580/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng khi điều chuyển tài sản do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/CT-TTHT V/v: thuế thu nhập cá nhân TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Công ty CP GLobal Cybersoft (Vietnam) Địa chỉ : Tòa nhà...
 11. Son.Tran

  Công văn 1539/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tến do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/CT-TTHT V/v: Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Tân Bình Địa chỉ: 450...
 12. Son.Tran

  Công văn 1534/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1534/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH CIK TELECOM Việt Nam Địa chỉ...
 13. Son.Tran

  Công văn 1574/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1574/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP NISO Địa chỉ: 12 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận...
 14. Son.Tran

  Công văn 1299/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng đóng tàu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1299/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng thương mại cổ...
 15. Son.Tran

  Công văn 1224/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ vận tải quốc tế do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1224/CT-TTHT V/v: thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ Phần Hàng Không (Jetstar Pacific Airlines)...
 16. Son.Tran

  Công văn 1188/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1188/CT-TTHT V/v: kê khai thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Công ty CP Anh Việt Úc Địa chỉ: 76 đường 19E, Q.Bình...
 17. Son.Tran

  Công văn 1169/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1169/CT-TTHT V/v chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Khánh Ca Sa Đ/chỉ: Tầng 2, 66 Lê...
 18. Son.Tran

  Công văn 1163/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1163/CT-TTHT V/v thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch Địa...
 19. Son.Tran

  Công văn 1162/CT-TTHT năm 2016 về Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ba

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1162/CT-TTHT V/v: Thuế Thu nhập cá nhân TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Công ty CP Kiềm Nghĩa Địa chỉ: 10/20 Lạc Long Quân, P.9, Q. Tân Bình...
 20. Son.Tran

  Công văn 6467/CT-HTr năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6467/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Intertek Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 3-4, tòa nhà Âu Việt, số 01...
Top