Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 325/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 325/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2470/CT-TTr ngày 10/12/2015 của...
 2. Son.Tran

  Công văn 232/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam (Đ/c: Lô đất L - KCN Numura, huyện An Dương, TP...
 3. Son.Tran

  Công văn 231/TCT-CS năm 2016 về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 231/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bình Dương; - Công ty TNHH American Standard Việt Nam. (Địa chỉ...
 4. Son.Tran

  Công văn 134/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 739/BQLKKT-QLĐT...
 5. Son.Tran

  Công văn 109/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 109/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum Trả lời công văn số 6407/CT-TTHT ngày 30/11/2015 (kèm theo bản...
 6. Son.Tran

  Công văn 97/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55863/CT-Htr ngày 26/8/2015...
 7. Son.Tran

  Công văn 91/TCT-CS năm 2016 về hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/TCT-CS V/v: trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội; - Công ty TNHH Honest Việt Nam. (Địa chỉ: Lô 8B và...
 8. Son.Tran

  Công văn 94/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bình Định; - Công ty TNHH MTV Hoa Sen (Địa chỉ: Cụm CN, phường Bình Định...
 9. Son.Tran

  Công văn 75/TCT-CS năm 2016 về kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/TCT-CS V/v: kê khai và nộp thuế GTGT, TNDN. Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Việt Nam (Địa chỉ: 130 Lê Duẩn, Quận Hai Bà...
 10. Son.Tran

  Công văn 54/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3335/CT-THDT ngày 11/11/2015 của...
 11. Son.Tran

  Công văn 23/TCT-TTr năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/TCT-TTr V/v ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng. Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam NOK. Tổng cục Thuế...
 12. Son.Tran

  Công văn 3931/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3931/CT-TTHT V/v: Hóa đơn GTGT. TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD, 01...
 13. Son.Tran

  Công văn 24609/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24609/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Truyền thông Alpha Địa chỉ: Số 231 đường Hồng Hà, P. Phúc Tân...
 14. Son.Tran

  Công văn 24608/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24608/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Trung tâm thông tin thủy sản (Đ/c: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội)...
 15. Son.Tran

  Công văn 3834/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3834/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Toshiba Logistics Việt Nam Địa...
 16. Son.Tran

  Công văn 3847/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3847/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn. Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2015 Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Nam Hà Địa chỉ: 68-70 đường 17B, phường...
 17. Son.Tran

  Công văn 3717/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3717/CT-TTHT V/v: Hóa đơn. TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: Công ty TNHH Vinh Cơ Đ/chỉ: 505/14 Bến Bình Đông, P.13, Q.8, TPHCM Mã số...
 18. Son.Tran

  Công văn 3741/CT-TTHT năm 2016 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng nộp khi nhập khẩu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:3741/CT-TTHT V/v: Hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam Địa chỉ: 428 Nguyễn...
 19. Son.Tran

  Công văn 3736/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3736/CT-TTHT V/v: mất hóa đơn. TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2011 Kính gửi: Công ty công nghiệp Tân Á . Địa chỉ: KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu...
 20. Son.Tran

  Công văn 22680/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22680/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên điện tử Sao Mai. (Địa chỉ: số 27, Hoàng Sâm...
Top