Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 2425/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2425/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Bắc Sài Gòn Địa...
 2. Son.Tran

  Công văn 2418/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hạch toán thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Mi

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2418/CT-TTHT V/v chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH Hanacobi Vina Địa chỉ: Số 77 Hoàng Văn Thái, P...
 3. Son.Tran

  Công văn 2401/CT-TTHT năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2401/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn Địa chỉ...
 4. Son.Tran

  Công văn 1990/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với xác định giá vốn hàng bán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí M

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1990/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ môi trường Nhất Tinh Địa...
 5. Son.Tran

  Công văn 1989/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1989/CT-TTHT V/v: chính sách thuế giá trị gia tăng TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Chailease Địa...
 6. Son.Tran

  Công văn 3415/CT-TT&HT năm 2016 về nội dung cần chú ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 do Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3415/CT-TT&HT V/v Những nội dung cần chú ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2015 Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn...
 7. Son.Tran

  Công văn 1846/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có sai sót do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1846/CT-TTHT V/v: Lệ phí trước bạ. TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2011 Kính gửi : Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 Địa chỉ : 360 Bến Chương Dương...
 8. Son.Tran

  Công văn 1769/CT-TTHT năm 2016 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1769/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2012 Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành viên Hypertek Đ/chỉ: 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa...
 9. Son.Tran

  Công văn 1612/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban h

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1612/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn bán hàng Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013. Kính gửi: Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương Địa chỉ: D10/89Q, Quốc Lộ 1A...
 10. Son.Tran

  Công văn 1292/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban h

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1292/CT-TTHT V/v: thuế suất thuế GTGT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Công ty Cổ phần thiết bị y tế Vimec Địa chỉ: DD26 Bạch Mã, P...
 11. Son.Tran

  Công văn 1134/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1134/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP giáo dục quốc tế Việt Úc Địa chỉ: 594...
 12. Son.Tran

  Công văn 6305/CT-HTr năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6305/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Hantech Việt Nam (Địa chỉ: Lô 44E khu công nghiệp Quang Minh, thị...
 13. Son.Tran

  Công văn 6189/CT-HTr năm 2016 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6189/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki Địa chỉ: Lô 70B & 71 Khu công nghiệp Nội...
 14. Son.Tran

  Công văn 3585/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3585/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn Cục thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số...
 15. Son.Tran

  Công văn 3126/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3126/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Giao nhận Konet (Đ/c: Tầng 17, 106 Hoàng Quốc Việt, phường...
 16. Son.Tran

  Công văn 2879/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao do Cục thuế thành ph

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2879/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Tư vấn xây dựng ACH (Địa chỉ: số 36 - Ngõ 1 - Phạm Tuấn Tài - Cầu...
 17. Son.Tran

  Công văn 2604/CT-HTr năm 2016 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2604/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội (Địa chỉ: Số 117 Trần Duy Hưng, P...
 18. Son.Tran

  Công văn 20095/CT-HTr năm 2016 chính sách thuế về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại nước ngoài do Cục thuế thành phố

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20095/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần in Hà Nội Địa chỉ: Lô 6B-CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh...
 19. Son.Tran

  Công văn 3300/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3300/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Bao bì ALPLA (Việt Nam) Địa chỉ: Lô B2-B4, Đường...
 20. Son.Tran

  Công văn 2878/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2878/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước Tổng cục Thuế nhận được công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2016...
Top