• Mọi người cho em hỏi muốn lấy hóa đơn chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp thì lấy những gì ạ?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top