• Chào bạn,
    Bạn cứ vào topic hội đồng hương Bình Định đăng ký đi, đang vận động mọi người tết năm nay off DKT ngoài đó, mà chưa biết thế nào nữa hihi...
    Mình đang làm ở SG, rất vui dc làm quen với bạn. Mà ngoài đó bạn ở huyện nào vậy?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top