• ĐVT1.000 đồng
  1/Xuất kho thành phấm bán cho Công ty Sao Sánggiá bán (chưa thuế GTGT 10%)250.000giá xuất kho 150.000Khách hàng chưa chấp nhận thanh toán
  2/Sao sang đã nhận hàng và đồng ý thanh toán lô hàng bằng chuyển khoản
  3/Xuât kho thành phâm bán trực tiêp cho Bình Minhchưa thu tiền với giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 440.000giá thực tế xuất kho 300.000
  4/Bình Minh chuyển khoản thanh toán 50% số nợ
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top