• bên bạn làm công ty sản xuất ván ép đúng k bạn? bạn có file theo dõi cách xuất nhập NVL trong kho chưa cho mình xin tham khảo với. domaihuongkt5a@gmail.com
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top