• kim kéo bấm, mình nghĩ là có hóa đơn mua vào thì đưa vào chi phí sản xuất luôn, là vật tư dùng trong sản xuất
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top