Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

K
khoilamchieu
ra ngân hàng rút về cầm trong tay chút xíu

.
.
rồi đem đi trả nợ
hi hihi
mạnhme
mạnhme
có đâu àm rút.ước 10tr để làm khoản dư bị
K
khoilamchieu
tưởng đang cần tiền trả nợ
còn dự bị thì cứ từ từ, ước làm gì
có khi tự dưng nó đến
mạnhme
mạnhme
cũng có để có vc nữa chiêu.hehe
meopq
meopq
10tr hỏng làm dc gì nhé nàng
mạnhme
mạnhme
meo.phòng thân khí thât nghiêp tìm vc ko ổn ak
meopq
meopq
giờ mà có 10tr là hỏng để dành dc au, sẽ xài hết cho coi, hờ hờ
mạnhme
mạnhme
huhuhuhu
meopq
meopq
khóc giề? uýnh chít giờ
mạnhme
mạnhme
chết đê cho khỏi nghĩ
meopq
meopq
Nghĩ giề? thì cứ đi làm thêm, nhận thêm công ty về làm là dc mà
mạnhme
mạnhme
trình đâu mà nhận hả nàng
meopq
meopq
mẻ: thì bi giờ xin đi làm ở đâu đó, tích lũy kinh nghiệm mai mốt làm
Top