Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

hangmy92
hangmy92
anh dạo này gặp chuyện ko vui ạ.
PPK
PPK
chán muốn chết em ơi ! Cuối tuần nếu anh rãnh caphe nhé?
hangmy92
hangmy92
ok anh, có gì alo em.
PPK
PPK
số em mất rồi vì anh làm hỏng handphone. Cho lại anh nhé? nhắn tin hoặc nhá máy anh : 090 338 2467
N
Nguyễn Tấn Dương
a ppk có cho e đi ké k a
PPK
PPK
ok em ! Nhớ mang theo tiền ...trả caphe cho anh với Hangmy ~ heheh
Top