Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Đi thanh thản :v
didaubaygio
didaubaygio
Ta muốn người đi cùng nữa
Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Trừ ta trong cái diễn đàn này ra, còn lại kéo ai tùy mi :v
didaubaygio
didaubaygio
Ta chỉ muốn mi đi cùng ta thôi
B
Bolg
Chị ơi em muốn giết người quá đi, chị em mình gặp nhau đi :v :v
didaubaygio
didaubaygio
Đến đây mau đi, không chị đổi ý bây giờ :3
N
Nguyễn Tấn Dương
giò mà chết thì ai giành danh hiệu ng ác nhất diễn đàn đây
didaubaygio
didaubaygio
Ta chết mi chả mừng phát khóc còn làm bộ
B
Bolg
Chị gio ơi em xl, nãy em định qua chị rồi mà con bạn em nó cũng đang muốn chết nên em đang qua nó trước, để khi nào rảnh em qua chị nha :p
didaubaygio
didaubaygio
Em cứ đi đi, chị ghét em T-T
N
Nguyễn Tấn Dương
kakka ta cũng mừng lắm vui lắm nhưng mi chết r ai làm ta vui ai chọc ta cười
Top