Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

V
N
ng_thanhluan
Hai đứa đình công tập thể à? Không rủ rê nhau thế nhá.
didaubaygio
didaubaygio
Thì nản thì bảo là nản thôi, chán cái nghề này lắm rồi, đau hết cả đầu.
Top