Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

nhatrang 123
nhatrang 123
Xàm xí quá đê :p
H
hoanglam1233
gato nên rất là hạnh f*ck khi thấy tụi nó chia tay nhao :3
V
Vâng Tôi Ngốc
hoanglam1233 giỏi
H
hoanglam1233
ahihihi :3
N
Nguyễn Tấn Dương
con 1233 này ác vãi
H
hoanglam1233
quá khen quá khen :3
N
Nguyễn Tấn Dương
may ta ở xa mi
H
hoanglam1233
2 đứa kia có dính líu đến ta nên hôm qua 1 đứa thì sút bồ 1 đứa thì bị bồ giận :">
V
Vâng Tôi Ngốc
1233 bạn thế mà còn cười đk àh
Top