Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

T
thùy oanh 2810
dính lấy ông chú già đó sao kakaka
trungg
trungg
thế đời ms vui
nhatrang 123
nhatrang 123
chú nào ạ? em đang nói chuyện ở nhà em cơ.. cứ rối tung lên.. làm em đau đầu :3
nhatrang 123
nhatrang 123
trungg: vui nổi gì.. ta đang phát bệnh rồi đây :p
trungg
trungg
sao thế 123
Top