Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

denuidv
denuidv
Đời như gió thoảng, mây bay
Vậy nên lúc tỉnh, lúc say là thường.
Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
@zap ca Em uống cafe để tỉnh táo, ai ngờ bị say chị ạ :3
Top