Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

N
ng_thanhluan
mỗi cty tự thiết kế cho phù hợp cơ cấu tổ chức, số lượng và chất lượng nhân sự đảm nhận mà thôi, không lôi của ngta áp vào mình đc.
H
Hoai PK
e k biết trình tự bố cục của quy trình đó ntn.a (c) cho e xin mẫu đk k ạ?
Top