Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Tớ thành gái già 2 năm nay rồi :p
Cậu còn già hơn tớ kia mà :D
Mình thật ra là dễ tính - với người dễ; khó - với người khó :D
Ko cần băn khoăn nhiều thêm già nhé :p
denuidv
denuidv
có dấu hiệu bom nổ chậm sắp thành bom nguyên tử :D
trungg
trungg
ối chị già
Top