Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

meopq
meopq
a xạo, e ới mà a ko chịu đi thì có, ghét a
T
thanglvt
Ới đâu, thấy hò mà đâu thấy thống nhất. Anh tưởng mọi người chỉ hò cho vui hic
meopq
meopq
e chỉ có gặp bé hằng ak, đâu có a luan đâu
T
thanglvt
Tóm lại quả lẻ, ghét
meopq
meopq
hờ hờ...e cám ơn a
T
thanglvt
ghét ghét ghét
meopq
meopq
hờ hờ, cám ơn cám ơn cám ơn
T
thanglvt
Ta thù ta thù ta thù
meopq
meopq
thù thì làm dc cái chi chi đâu
T
thanglvt
ta cắn ta cắn ta cắn
meopq
meopq
nhà ngươi thì làm sao mà gặp dc ta mà cắn dc, hé hé
Top