Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

N
ng_thanhluan
Nhớ ai? hay nhớ cái giề?...
heoconyeu
heoconyeu
nhớ người yêu..hhaha
N
ng_thanhluan
Nhích! Sao phải ngồi nhớ?
heoconyeu
heoconyeu
cũng phải có ly do mới nhớ đc hở
N
ng_thanhluan
ý là nhớ thì nhích , ko nên ngồi chờ.
heoconyeu
heoconyeu
nhich k được mới khổ chớ...hihi
N
ng_thanhluan
Nhích ko đc...hehe
heoconyeu
heoconyeu
hehe...cf ban ơi,,,ngồi làm cũng chán...
N
ng_thanhluan
Ở đâu?
heoconyeu
heoconyeu
bình dương...hihi
N
ng_thanhluan
Thôi, đi kình đi. SG chạy xuống BD uống cà phê nó đắng quá
heoconyeu
heoconyeu
hehe...xi gòn hả??
N
ng_thanhluan
Vâng, thưa co-dì-chị-em-bạn bè gì đó. hehe
heoconyeu
heoconyeu
noái chi dễ sợ rứa...
Top