• uhm bạn làm hợp đồng vậy cũng được
    giá trị thương quyền bạn vẫn xuất hóa đơn bình thường nha
    ^^ bạn chỉ cần có hóa đơn là đưa vào chi phí hợp lý mà ^^
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top