Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

H
hoadai_52
hi,mình mới đi làm dc 2 năm ah, chị mình làm bên cty này nên nhận về cho mình làm......mình làm báo cáo thuế nak, còn bạn?
Top