Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

Khiconnb
Khiconnb
thui xong \, lại có 1 đối tượng thất tình !!
Khiconnb
Khiconnb
Các cháu mọi hôm thấy chú là xúm xít mà giờ chú buồn hơm đứa nào vào an ủi haizzz, h cháu mới on, ^^, chú đừng bùn nữa nha chú, có j kể tụi cháu nghe, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu sẽ hiểu, chưa hiểu sẽ hỏi lại chú
Nguacon590
Nguacon590
khỉ, keke.....bồ cũng biết an ủi hỉ.........
Top