Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

nhatrang 123
nhatrang 123
dạ thanks anh! ^^!
nhatrang 123
nhatrang 123
ủa vậy ACB , cty muốn mở tk là phải có KTT đúng ạ?
Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Em chỉ cần đăng ký Phụ trách kế toán cũng được. Đâu nhất thiết là ép có KTT mới được mở TKNH.
Top