Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

thuyhang593
thuyhang593
haha, e cũng không biết e có nên tiếp tục cái nghề này k nữa chị. Học thì thấy k quá khó mà ra đi làm thì thấy khó quá, haiz...
Top