• Đọc CV 7542 ngày 27/6/2014 của CCT Ba Đình có nội dung ko đc yêu cầu bên bán cung cấp mẫu 08 đấy.
    Nếu bạn đã gửi mẫu 08 đến cơ quan thuế trước đó rồi, thì bạn chỉ cần làm CV đề nghị họ xác nhận số TK này đã được thông báo với cơ quan thuế . Nếu thực sự bạn đã thông báo thì cơ quan thuế sẽ xác nhận lại bằng CV, và bạn dùng cái này để đưa cho khách hàng.
    Bị mất mẫu 08Mst đăng ký tài khoản với cơ quan thế?làm sao xin lại mọi ng? bên mua y/c phải có mẫu đó mới ck?mọi ng chỉ giúp?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top