• Nếu bạn muốn , tôi sẽ điều chỉnh phần khai thuế theo quy định mới rồi gửi bạn dùng thử.
  Còn nếu dùng để làm sổ kế toán thì chỉ tạm được thôi chứ vẫn chưa đẹp. Chưa dùng nó để làm BCTC được (chưa hoàn thiện mà)
  Nó tương tự như phần mềm kế toán vậy, nhưng hiển thị toàn bộ trên Ex, tôi vốn dĩ viết chưa hoàn thành, nhưng nếu chỉ dùng để theo dõi nhập xuất tồn thì OK.
  Có , tôi có File dùng thuần túy thương mại, viết trên nền VBA, ít sử dụng các hàm của EX , rất tiện dụng. Nhưng hơi khó dùng
  Mỗi sổ của mỗi DN có những cái khác nhau, Ex kg thông minh để làm được đâu. Bạn cần làm sổ như thế nào, cách thức tổ chức dữ liệu kế toán ra sao, theo hình thức kế toán nào, thì lúc đó tôi mới giúp được. Tôi chủ yêu sử dụng VBA nên nếu đưa bạn File Ex kiểu này thì lợi bất cập hại đấy.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top