Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

malanh2708
malanh2708
sao giống CÒ thế nhỉ ?
Gacon_9x91
Gacon_9x91
sao lại bảo giống cò hả a
malanh2708
malanh2708
chỉ có CÒ mới nói câu đó :v :v
Gacon_9x91
Gacon_9x91
e ko phải là cò :-(. Thì đúng đang chờ người như vậy mà a
malanh2708
malanh2708
Ng iu chỉ nói 1 câu : Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần.
còn cò thì mới nói câu đó :v :v
Gacon_9x91
Gacon_9x91
Nhưng chưa có ny nên e mới nói như vậy thoai. A chưa có ny mà cũng nghĩ ra câu này á :p
malanh2708
malanh2708
báng bổ
chỉ là a và ng iu a chưa tìm đc nhau thôi ...
Gacon_9x91
Gacon_9x91
thế thì trên đời ko ai ế đúng ko a. Chỉ là họ chưa tìm dc nhau. Đấy e cũng đang đợi bạn troai tương lai đến nói vs e câu ý đấy thế mà dám nói là cò hả....
malanh2708
malanh2708
cò cũng nói câu đó mà :v
Gacon_9x91
Gacon_9x91
cò cái đầu a ý
malanh2708
malanh2708
hhahaha
Top