• về hệ thống kế toán thì tùy từng cty để áp dụng theo QĐ 15 hay 48. Vốn trên 10 tỷ thì 1, nhỏ hơn thì 48
    về hệ thống thuế thì áp dụng theo thông tư 28 mới ban hành ngày 28/2 , phần mềm sử dụng kê khai là 3.0
    Các vấn đề này trên diễn đàn đều đầy đủ. bạn tìm đọc xem nhé.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top