• Mình là sinh viên mới ra trường thực sự nhưng kiến thức trong trường mà mình tích lũy được trong quá trình học chưa đủ để mình ứng dụng hết vào công việc kế toán trong thực tế.Vì thế mình tham gia foroum này hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều thứ hơn.Thanks cộng đồng mạng rất nhiều.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top