• Bên mình mỗi tháng chuyển ra Hà Nội + Nha Trang giấy tờ thôi, thỉnh thoảng mới chuyển hàng hóa, nếu mình dùng dịch vụ của speedlight, 2,3 tháng bên mình tập hợp lại rùi bên speedlight xuất hóa đơn cho mình được hok?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top