• Alô alo...
  Em đang nhận tiền góp vốn của các các nhân vì em là chủ đầu tư của ngôi nhà vậy Em sẽ phản ánh như thế nào? Sep em cư cho vào Nợ 222 mới sợ chứ. Như thế có đúng không?
  Bây giờ em kế toán trước đang ghi thế này
  Nợ 111/ có 222
  Em thay sai ma không biết là nên cho tài khoản nào.
  Em định ghi là Nợ 111 /có 131 (khách hàng ứng tước) hoặc ghi Có 331 (phải trả khách hàng)
  Hu hu
  Cần trợ giúp các sư huynh, đại tỷ
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top