sinhvienpy89

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam viết Giới thiệu

 • em ơi số cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam viết ở phía bên góc trên là số cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam viết mình được điểm .... chỉ thể hiện khi mình trả lời các câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ kế toán....
  Còn số cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam viết ở dưới là + cả số cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam viết liên quan đến chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, ....
  anh bị mất máy tính rùi giờ không có cái mà vào 88 với mọi người nữa. chưa mua được máy mới huhuhu
  HI you.
  Mình khóa CO5KT2 trên bạn mấy khóa nhỉ?
  Rất vui làm quen với e ha....
  HI e.
  Rất vui vì thấy 1 dân XD 3 trong diễn đàn, C cũng là mem của CĐXD 3.
  phuyen89 có nghĩa là gì vậy bạn, mới nhìn mình tưởng nick con gái
  M
  NHỏ này ! Ra chị hỏi tội! chị quan tâm zị,,,,nhóc trả lời hít thảy mí cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam mừ chừa nguyên xi tem cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam chị

  ghét chị hử..........chị là van.anh đoá mừ
  Um... hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của năm mới mà.
  Chúc em năm mới sức khỏe, may mắn và gặp hái nhiều thành công nhé!
  ái chà ! thay áo nhanh thế ! chúc mừng nghen. nhưng mà phải mau thay màu mới đi, màu này giống thầy chùa quá !
  Cảm ơn bé, chị học tín dụng mà đi làm kế toán nên bỡ ngỡ lắm bé iu ơi, sang năm chị đổi qua tín dụng
  hì thì cũng có đó...nhưng cái nào biết mới thảo luận..không biết mà nhảy vô nói thì....
  tại huynh lam cũng thích công việc liên quan về kinh , về mạng nên hay sưu tầm cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam viết....
  Mình quê Bình Định ở huyện Phù Cát, hehe.. mình đi làm rồi đang ở TP. HCM. Tết bạn tham gia off với dân mình cho vui nha. Còn chuyện chi phí tiền nong pác đừng lo nhé!
  Pác phuyen89 tết về cố gắng tham gia hội đồng hương Bình Định off cho vui.
  Hân hạnh chào đón pác nhé!
  à cũng như thường thôi, còn em học sao rồi , sao dạo này anh thấy em bị hư máy tính dữ vậy thích "phá máy" phải không?
  mọi vấn đề về kế toán excell, hay liên lạc với mình ha: nic: t_tiens@yahoo.com.vn
  TÀI KHOẢN 214

  HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  Một số nguyên tắc hạch toán.

  Kết cấu và nội dung phản ánh.

  Phương pháp hạch toán kế toán.


  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản (BĐS) đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ, BĐS đầu tư.

  .p

  HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG

  MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU


  1. Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có của doanh nghiệp có liên quan đến sản xuất, kinh doanh (bao gồm tài sản chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành. Khấu hao TSCĐ dùng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao BĐS đầu tư hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh toán hạch toán vào chi phí khác. Các trường hợp đặc biệt không phải trích khấu hao (như TSCĐ dự trữ, TSCĐ dùng chung cho xã hội. . .), doanh nghiệp phải thực hiện theo chính sách tài chính hiện hành. Đối với tài sản dùng hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc dùng vào mục đích phúc lợi thì không phải trích khấu hao tính vào chi phí mà chỉ tính vào hao mòn TSCĐ.


  2. Căn cứ vào chính sách tài chính và chuẩn mực kế toán hiện hành, căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để lựa chọn 1 trong 3 phương pháp tính, trích khấu hao phù hợp cho từng TSCĐ, BĐS đầu tư nhằm kích thích sự phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc thu hồi vốn nhanh, đầu đủ và phù hợp với khả năng trang trải chi phí cho doanh nghiệp.

  Phương pháp khấu hao được áp dụng cho từng TSCĐ, BĐS đầu tư phải thực hiện nhất quán và có thể được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức thu thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ và BĐS đầu tư.


  3. Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thòi gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thì thời gian khấu hao phải thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho năm hiện hành và các năm tiếp theo, và được thuyết minh trong báo cáo tài chính.


  4. Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (Đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.

  Các TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (Chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng cần thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, hoặc giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác. Riêng doanh nghiệp Nhà nước được xử lý theo chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.


  5. Đối với TSCĐ vô hình, phải tuỳ thời gian phát huy hiệu quả để trích khấu hao tính từ khi TSCĐ được đưa vào sử dụng (Theo hợp đồng, cam kết hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền). Riêng đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất thì chỉ trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất xác định kịp thời hạn sử dụng. Nếu không xác định được thời gian sử dụng thì không trích khấu hao.


  6. Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê phải trích khấu hao trong thời gian thuê theo hợp đồng tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu hồi đủ vốn.


  7. Đối với BĐS đầu tư, trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao BĐS đầu tư, khấu hao BĐS đầu tư được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp có thể dựa vào các BĐS chủ sở hữu sử dụng (TSCĐ) cùng loại để ước tính thời gian trích khấu hao và xác định phương pháp khấu hao BĐS đầu tư.

  p

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

  TÀI KHOẢN 214 - HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


  Bên Nợ:

  Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư giảm do TSCĐ, BĐS đầu tư thanh lý, nhượng bán, điều động cho đơn vị khác, góp vốn liên doanh.


  Bên Có:

  Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư tăng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư.


  Số dư bên Nợ:

  Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có ở đơn vị.

  Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ, có 4 tài khoản cấp 2:

  - Tài khoản 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ hữu hình.

  - Tài khoản 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ thuê tài chính trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ thuê tài chính.

  - Tài khoản 2143 - Hao mòn TSCĐ vô hình: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ vô hình và những khoản làm tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ vô hình .

  - Tài khoản 2147 - Hao mòn BĐS đầu tư: Tài khoản này phản ánh giá trị hao mòn BĐS đầu tư trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, cho thuê hoạt động các BĐS đầu tư của doanh nghiệp.

  p

  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

  MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU


  1. Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác, ghi:

  Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6234)

  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6274)

  Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Nợ TK 811 - Chi phí khác

  Có TK 1214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).


  2. TSCĐ đã sử dụng, nhận được do điều chuyển trong nội bộ Tổng công ty, công ty, ghi:

  Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

  Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại)

  Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị hao mòn).


  3. Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê hoạt động, ghi:

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư)

  Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147).


  4. Trường hợp giảm TSCĐ, BĐS đầu tư thì đồng thời với việc ghi giảm nguyên giá TSCĐ phải ghi giảm giá trị đã hao mòn của TSCĐ, BĐS đầu tư (Xem hướng dẫn các hạch toán TK 211, 213, 217).


  5. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

  Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

  Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.


  6. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

  Nợ TK 4313 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

  Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.


  7. Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, nếu có sự thay đổi mức khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:

  - Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao tăng)

  Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

  - Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ giảm lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)

  Có các TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao giảm)
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top