Mọi người giúp e định khoản NV này với ạ

meow20

New Member
Hội viên mới
Giúp em định khoản NV này với ạ.
Thanh toán lãi vay quý I bằng tiền mặt (năm N+1)
- vay ngắn hạn 6.372
- vay dài hạn để đầu tư XDCB 6450, công trình bàn giao cho bộ phận sử dụng giữa tháng 3 (lãi vay đến khi công trình hoàn thành bàn giao 6000)
- thanh toán lãi vay năm N 2850
Thanks <3
 

nguyenacc

New Member
Hội viên mới
Vay ngắn hạn:
Nợ 112/ Có 341: 6.372
Vay dài hạn:
Nợ 241/ Có 341: 6450
Nợ 635/ Có 341: 6000
Thanh toán lãi vay năm N
Nợ 635/ Có 112: 2850
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top