cầu cứu gấp

Linh đặng Hoàng

New Member
Hội viên mới
Năm 2019, công ty cổ phần Thắng Lợi đạt tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) là 8%. Công ty đang có kế hoạch cải thiện chỉ tiêu này trong năm tới 2020. Theo kế hoạch, công ty sẽ duy trì tỷ lệ vốn vay ở mức 70% với chi phí lãi vay 50 triệu đồng/năm. Doanh thu thuần dự kiến 15.000 triệu đồng/năm, lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) là 250 triệu đồng.
Biết rằng: Công ty nộp thuế TNDN với thuế suất tTNDN = 20% và vòng quay toàn bộ vốn kỳ vọng là 3 vòng. Nếu kế hoạch mới được thực hiện thì tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty sẽ thay đổi như thế nào?
 

nguyenacc

New Member
Hội viên mới
ROE= Lợi nhuận biên x Vòng quay tài sản x Đòn bẩy tài chính
Lợi nhuận biên = LNST / DT
Vòng quay tài sản = DT / Tổng tài sản.
Đòn bẩy tài chính = Tài sản / Vốn chủ sở hữu

Em theo gợi ý trên để tính ra nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top