• Chi phí nào phục vụ cho sản xuất phần mềm thì hạch toán vào 632. CÒn chi phí nào quản lý thì cho vào TK 642. Nếu năm 2018 đã làm thế rồi thì năm 2019 em phải theo dõi và hạch toán lại. Có j thắc mắc add zalo anh nhé : 0973 440 471
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top