• Em định khoản nghiệp vụ sai nên báo cáo tạm tính thuế TNDN quý bị sai...bây giờ phải làm như thế nào ak ???
    anh chị ai biết chỉ em với, em lo quá ..hix
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top