dinh khoan gjum e vs

tulakt

New Member
Hội viên mới
dinh khoan gjum e vs ....???

bai 3 :
Dn Y hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thuong xuyen và tính thuế GTGT theo pp khấu trừ trong tháng 7/N có các nghiệp vụ kt fat sjnh như sau ;
NV1 : Ngày 3/7 mua 800 đơn vị hàng hoá của doanh nghiệp X, đơn giá có thuế GTGT : 132.000 đồng/đơn vị , GTGT 10% tiền hàng chưa thanh toán, số hàng mua được xử lý như sau.
- Bán thẳng 1/4 số hàng cho công ty M, đơn giá bán chưa thuế GTGT :140.000 đơn vị, GTGT 10% tiền hàng chưa thanh toán.
- Chuyển cho đại lý 1/4 số hàng, đơn giá bán có thuế GTGT : 143.000 đồng/đơn vị, hoa hồng đại lý 2% ( trên giá bán chưa thuế GTGT)
- Gửi bán 1/4 số hàng cho công ty P, giá bán chưa GTGT :130.000 đồng/đơn vị
- Số hàng còn lại chuyển về nhập kho, phát hiện thừa 20 đơn vị hàng hóa , chưa rõ nguyên nhân , doanh nghiệp nhập luôn số hàng thừa ..

NV2: Ngày 8/7 phát hiện thừa ở NV(1) nguyên nhân do bên bán gửi thừa và bên bán đồng ý bán luôn số hàng thừa và lập bổ sung thêm hóa đơn số hàng thừa . dn chưa thanh toán .

NV3 : Ngày 12/7 công ty P chấp nhận thanh toán tiền hàng ở NV (1) và đã thanh toán tiền hàng 1/2 bằng tiền mặt .

NV4 : Ngầy 14/7 đại lý gửi báo cáo bán hàng thông báo lô hàng gửi bán ở NV 1 đã bán được và thanh toán tiền hàng chuyển khoản ( đã có giấy báo có ) sau khi trừ đi hoa hồng đại lý .

NV5 : Ngày 16/7 nhận được thông báo của công ty M đã nhận đc lô hàng bán thẳng ở NV 1 cho biết :
+ Có 40 đơn vị hàng hóa kém phẩm chất , yêu cầu giảm giá 20% trên giá bán chưa thuế.
+ Có 20 đơn vị hàng hóa không đúng hợp đồng , từ chối, đề nghị trả lại .
Dn Y đồng ý , trừ vào công nợ phải thu và bên mua đã thanh toán số tiền hàng còn lại bằng chuyển khoản .
DN Y đã nhập lại số hàng trả lại ở NV 5 . Chi phí vận chuyển bằng tiền tạm ứng, giá thanh toán 660.000 đồng ( giá thanh toán , GTGT 10%)

NV6 : Ngày 18/7 DN Y thanh toán hết tiền mua hàng vs DN X băng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán đc hưởng là 2% ( trên giá mua chưa có GTGT)
 
Sửa lần cuối:

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs ....???

1,
a,
N 632=200*120,000=24,000,000
N 133=2.400,000
C 331=26,400.000
-
N 131=30,800,000
C 511=200*140.000=28,000,000
C 3331=2,800,000
b,
N 157=200*120.000=24,000,000
N 133=2,400,000
C 331=26,400,000
c,
N 157=24,000,000
N 133=2,400,000
C 331=26,400,000
d,
N 156(1)=24,000,000+(20*120,000)=26.400.000
N 133= 2,400,000
C 338(1)=2,400.000
C 331=26,400,000
2,
N 338(1)=2,400,000
N 133=240,000
C 331=2.640,000
3,
N 632/ C 157= 24,000,000
-
N 111=28.600.000/2=14,300,000
N 131=14,300,000
C 511=200*130.000=26,000,000
C 3331=2.600,000
4,
N 632/c 157=24,000,000
-
N 131=28.600.000-520.000=28,028,000
N 641=2%*26.000.000=520.000
N 133= 52,000
C 511=200*130,000=26,000,000
C 3331=2,600,000
-
N 112=28,028,000
C 131=28,028,000
5,
a,
N 112=30.800.000-(1.120.000+112.000)=29.568.000
N 532=40*(20%*140,000)=1.120,000
N 3331=112,000
C 131=30,800,000
b,
mình ko hiểu cái nghiệp vụ nhập lại hàng bị trả lại ở NV5 là sao. nhập lại của DN nào trả....
6;
N 331=800*120,000=96,000,000+9,6000=105.600.000
C 515=96,000,000*2%=1.920.000
C 112=105.600.000-1,920.000=103,680,000
 
Sửa lần cuối:

tulakt

New Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs ....???

1,
a,
N 632=200*120,000=24,000,000
N 133=2.400,000
C 331=26,400.000
-
N 131=30,800,000
C 511=200*140.000=28,000,000
C 3331=2,800,000
b,
N 157=200*120.000=24,000,000
N 133=2,400,000
C 331=26,400,000
c,
N 157=24,000,000
N 133=2,400,000
C 331=26,400,000
d,
N 156(1)=24,000,000+(20*120,000)=26.400.000
N 133= 2,400,000
C 338(1)=2,400.000
C 331=26,400,000
2,
N 338(1)=2,400,000
N 133=240,000
C 331=2.640,000
3,
N 632/ C 157= 24,000,000
-
N 111=28.600.000/2=14,300,000
N 131=14,300,000
C 511=200*130.000=26,000,000
C 3331=2.600,000
4,
N 632/c 157=24,000,000
-
N 131=28.600.000-520.000=28,028,000
N 641=2%*26.000.000=520.000
N 133= 52,000
C 511=200*130,000=26,000,000
C 3331=2,600,000
-
N 112=28,028,000
C 131=28,028,000
5,
a,
N 112=30.800.000-(1.120.000+112.000)=29.568.000
N 532=40*(20%*140,000)=1.120,000
N 3331=112,000
C 131=30,800,000
b,
mình ko hiểu cái nghiệp vụ nhập lại hàng bị trả lại ở NV5 là sao. nhập lại của DN nào trả....
6;
N 331=800*120,000=96,000,000+9,6000=105.600.000
C 515=96,000,000*2%=1.920.000
C 112=105.600.000-1,920.000=103,680,000
Dn Y đó pan
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs ....???

Nhưng mình muốn hỏi số 20 đơn vị hàng đó là của DN nào trả cho DN Y ,có phải DN (M) ko? nếu là M thì NV5 phải sửa lại
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs ....???

thế theo bạn nên cho vào TK nào để theo dõi số hàng gửi bán vào công ty P , bạn cứ nói đi ,vì kiến thức là vô hạn mà ( mình chỉ biết mỗi tK 157 , để theo dõi hàng gửi bán thôi )

---------- Post added at 08:06 ---------- Previous post was at 07:44 ----------

Ah! sửa lại NV 5 nha:
a,hàng bán bị trả lại
N 531=20*140,000=2,800,000
N 3331=280,000
C 131=3,080,000
-
N 156/ 632=20*120,000=2,400,000
-
N 156(2)=600,000
N 133=60,000
C 141=660,000
b, giảm giá hàng bán, và thu hồi công nợ
N 112=26,488,000
N 532:-(40*(140.000*20%))=1,120,000
N 3331=112.000.000
C 131=30,800,000-3,080,000=27.720.000
 
Sửa lần cuối:

tulakt

New Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs ....???

thế theo bạn nên cho vào TK nào để theo dõi số hàng gửi bán vào công ty P , bạn cứ nói đi ,vì kiến thức là vô hạn mà ( mình chỉ biết mỗi tK 157 , để theo dõi hàng gửi bán thôi )

---------- Post added at 08:06 ---------- Previous post was at 07:44 ----------

Ah! sửa lại NV 5 nha:
a,hàng bán bị trả lại
N 531=20*140,000=2,800,000
N 3331=280,000
C 131=3,080,000
-
N 156/ 632=20*120,000=2,400,000
-
N 156(2)=600,000
N 133=60,000
C 141=660,000
b, giảm giá hàng bán, và thu hồi công nợ
N 112=26,488,000
N 532:-(40*(140.000*20%))=1,120,000
N 3331=112.000.000
C 131=30,800,000-3,080,000=27.720.000
ban ơi mình nghĩ NV 5 : Giảm giá hàng bán là ko co thuế ak : mình đk zay ban xem thu đúng ko nha
a .> N532/ C 131 : 1.120.000

b > N 531 : 2.800.000
N 3331 : 280.000
C 131 : 3.080.000

c > N 112 : 26.600.000 ( 30.800.000 NV1 - 1.120.000- 3.080.000
C 131 : 26.600.000

d > N 1561 : / C 632 ; 2.400.000

e > N641 : 600.000
N133: 60.000
C 141 : 660.000
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs ....???

a, giảm giá hàng bán , là bạn bán cho DN bên kia với giá rẻ, và khoản này sẽ làm giảm trừ DT, DT giảm thì thuế đầu ra cũng phải giảm 1 số tương ứng, vì 3331 là thuế đánh trên DT. Ở DN bên kia thì lại ngược lại ,được mua hàng với giá rẻ, vậy đương nhiên DT sẽ tăng, DT tăng thì sẽ đóng thêm thuế 1 số tương ứng. Thực ra 2 bên nó ngược nhau thôi, bên giảm giá bán sẽ chuyển DT và thuế sang bên đc giảm giá. vậy khi bán hàng bạn ghi ( C 3331) sẽ làm tăng số thuế phải nộp trong kỳ, vậy khi giảm giá hàng bán bạn phải ghi( N 3331) để ghi giảm số thuế phải nộp trong kỳ tương ứng,
- còn cái NV chi phí vận chuyển
đây là chuyển hàng về kho chứ chuyển hàng đi bán đâu mà cho vào 641: khoản này là chi phí mua hàng đc tính vào giá gốc hàng hóa (156(2))
 
Sửa lần cuối:

tulakt

New Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs ....???

a, giảm giá hàng bán , là bạn bán cho DN bên kia với giá rẻ, và khoản này sẽ làm giảm trừ DT, DT giảm thì thuế đầu ra cũng phải giảm 1 số tương ứng, vì 3331 là thuế đánh trên DT. Ở DN bên kia thì lại ngược lại ,được mua hàng với giá rẻ, vậy đương nhiên DT sẽ tăng, DT tăng thì sẽ đóng thêm thuế 1 số tương ứng. Thực ra 2 bên nó ngược nhau thôi, bên giảm giá bán sẽ chuyển DT và thuế sang bên đc giảm giá. vậy khi bán hàng bạn ghi ( C 3331) sẽ làm tăng số thuế phải nộp trong kỳ, vậy khi giảm giá hàng bán bạn phải ghi( N 3331) để ghi giảm số thuế phải nộp trong kỳ tương ứng,
- còn cái NV chi phí vận chuyển
đây là chuyển hàng về kho chứ chuyển hàng đi bán đâu mà cho vào 641: khoản này là chi phí mua hàng đc tính vào giá gốc hàng hóa (156(2))
theo mình đc biết ở trong giáo trình của minh thi các khoản chi phí liên quan đến hàng bi trả lại dn fai chi vào hạch toán của tk641 .

---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 10:36 ----------

theo mình đc biết ở trong giáo trình của minh thi các khoản chi phí liên quan đến hàng bi trả lại dn fai chi vào hạch toán của tk641 .
mình thấy cô mình giai bai đay HBTL ko cso thuế ak
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs ....???

đúng là chi phí vận chuyển hàng bị trả lại là cho vào 641. nhưng đó là những hàng hóa chuyển từ kho đi bán.nhưng mình nghĩ số hàng bị trả lại này đã nhập kho đâu, vì trong kho chưa ps giá trị số hàng này , giờ mới mang về nhập kho vì vậy chính thức từ khi bị trả lại và chuyển về kho nó mới phát sinh 156, bạn cứ tham khảo đi .
Còn về hàng bán bị trả lại, Nếu cô bạn dạy bạn như vậy thì bạn cứ làm vậy, Nếu làm như cô bạn thì DN của bạn phải đóng thuế oan khoản hàng bị trả lại. và số hàng này sau này bán tiếp lại đóng thuế 1 lần nữa. vậy là nó chịu 2 lần thuế ; nó rõ ràng vậy sao cô giáo bạn lại dạy như vậy nhi? Mình VD: trong kỳ Công ty bạn bán 100 sp trị giá cả thuế 11,000,000 thuế 10%. ng mua chưa trả tiền( giá vốn=8,000,000) , bạn sẽ hạch toán
N 632/ C 155=8,000,000
-phản ánh DT
N 131=11,000,000
C 511=10,000,000
C 3331:-( 1,000,000)
- DO PHÁT HIỆN SP KÉM CHẤT LƯỢNG BÊN MUA TRẢ LẠI 5 SP. CÔNG TY BẠN ĐÒNG Ý VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ NHẬP KHO VÀ TRỪ VÀO CÔNG NƠ:
N 155/C 632=4,000,000
-
N 531=5,000,000
N 3331=500,000
C 131=5,500,000
- VẬY KHI XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ ĐẦU RA PHẢI NỘP = C 3331=1,000,000-N 3331=500,000=500,000 , VÌ THỰC CHẤT DN BẠN CHỈ BÁN ĐC CÓ 5 SP CÒN 5 SP VẪN NẰM TRONG KHO, SAU NÀY SẼ BÁN, VÀ BẠN LẠI HẠCH DT NHƯ TRÊN. NẾU KHI HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI BẠN KO HẠCH TOÁN LẤY LẠI THUẾ THÌ VỚI 5 SP ĐÓ DN BẠN PHẢI NỘP 1,000,000 TIỀN THUẾ CHO 2 LẦN BÁN HẢ? VẬY LÀ THUẾ THÀNH 20% RỒI,
CUỐI KỲ KHI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD BẠN KẾT CHUYỂN
N 511=5,000,000
C 531=5,000,000
VẬY 511= C 511=10,000,000-N 511=5,000,000=5,000,000
THỰC CHẤT DT TRONG KỲ CHỈ CÓ 5,000,000 , VẬY NHÂN VỚI THUẾ 10% THÌ BẰNG BAO NHIÊU ? BẠN HỌC TRƯỜNG NÀO VẬY ? CÔ GIÁO CỦA BẠN MỚI PHÁT MINH RA 1 PP HẠCH TOÁN MỚI HẢ? ĐÂY LÀ KIẾN THỨC CỦA MÌNH ĐÃ ĐC HỌC VÀ ĐÃ LÀM VÀ ĐÃ ĐC CHẤP NHẬN, CÒN BẠN THÌ CỨ TÌM HIỂU ĐI. MÌNH KO DÁM NHẬN XÉT KIẾN THỨC CỦA CÔ GIÁO BẠN ĐÂU.
 

dkhanh17

Member
Hội viên mới
Ðề: dinh khoan gjum e vs

Ở nghiệp vụ 5, chi phí vận chuyển ở đây thuộc về chu trình bán hàng, thế nên ban đầu mình ghi nhận ở chi phí bán hàng 641, sau khi hàng trả lại thì mình chỉ cần ghi nhận đảo lại nv chi phí bán hàng với số tiền tương ứng thôi. (có cả đảo thuế)
Mình không rõ tại sao chi phí vận chuyển trong bán hàng thì bạn @tdkt lại đưa vào 156 nhỉ, bạn làm rõ hơn chỗ này giúp mình được không ???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top