Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

dalatbuon

Sống cho ra Sống
Hội viên mới
E có vài tình uống này muốn trao đổi với các pác.
Công ty em vừa chia cổ tức cho các cổ đông khoảng 70 tỷ.Trong đó có 30 tỷ chia bằng TM,số còn lại chia bằng cổ phiếu.

Tình huống 1:Đối với khoản thu nhập như trên thì phải kê khai thuế TNCN như thế nào

Tình huống 2:Nếu Số Cổ phiếu kia sau 1 thời gian các cổ đông đem chuyển nhượng thì phát sinh 2 trường hợp.

Thứ nhất:Nếu chuyển nhượng bị lỗ(VD;giá trị 40 tỷ nhưng chuyển nhượng đc 30 tỷ)
Thứ hai:Nếu chuyển nhượng có lãi(VD:Giá trị 40 tỷ nhưng chuyển nhượng lên tới 50 tỷ)
Như vậy thì cách tính toán kê khai như thế nào?

Mong các anh chị chỉ bảo
 
Sửa lần cuối:

TrietThai

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Ðề: Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

E có vài tình uống này muốn trao đổi với các pác.
Công ty em vừa chia cổ tức cho các cổ đông khoảng 70 tỷ.Trong đó có 30 tỷ chia bằng TM,số còn lại chia bằng cổ phiếu.

Tình huống 1:Đối với khoản thu nhập như trên thì phải kê khai thuế TNCN như thế nào

Tình huống 2:Nếu Số Cổ phiếu kia sau 1 thời gian các cổ đông đem chuyển nhượng thì phát sinh 2 trường hợp.

Thứ nhất:Nếu chuyển nhượng bị lỗ(VD;giá trị 40 tỷ nhưng chuyển nhượng đc 30 tỷ)
Thứ hai:Nếu chuyển nhượng có lãi(VD:Giá trị 40 tỷ nhưng chuyển nhượng lên tới 50 tỷ)
Như vậy thì cách tính toán kê khai như thế nào?

Mong các anh chị chỉ bảo
:k5211829: chỉ bảo,

Đối với 30 tỷ bằng TM theo TT84 thì cứ 5% mà nhân => số thuế TNCN phải nộp.

Đối với 40 tỷ bằng CP, theo TT62/2009 :

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu.
Đến đoạn này thì Cty của em đã hết trách nhiệm. Khi cổ đông chuyển nhượng số CP này thì theo TT62 :

Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.

Cá nhân chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng phải tự khai (theo Mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) và nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.
Viết tiếp...

Khi cổ đông chuyển nhượng CP này thì :

Thu nhập từ đầu tư vốn :

Căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Trường hợp chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức, cổ phiếu thưởng với giá thấp hơn mệnh giá thì tính thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán :

Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá thì không phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán
Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu cao hơn mệnh giá thì cá nhân nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 0,1% trên giá thực chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán.
 

dalatbuon

Sống cho ra Sống
Hội viên mới
Ðề: Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

:k5211829: chỉ bảo,

Đối với 30 tỷ bằng TM theo TT84 thì cứ 5% mà nhân => số thuế TNCN phải nộp.

Đối với 40 tỷ bằng CP, theo TT62/2009 :



Đến đoạn này thì Cty của em đã hết trách nhiệm.
Theo em thì tới đây tạm thời chứ không thể nói là hết trách nhiệm.
 

TrietThai

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Ðề: Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

Theo em thì tới đây tạm thời chứ không thể nói là hết trách nhiệm.
Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ.Có lẽ vậy mà em mới yêu Anh.Vì...

Em viết tiếp vế sau nhé ;)
 

dalatbuon

Sống cho ra Sống
Hội viên mới
Ðề: Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu cao hơn mệnh giá thì cá nhân nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 0,1% trên giá thực chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán.
Vậy mình áp dụng dụng mức thuế suất 0,1 trên giá trị chuyển nhượng hơn hay thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán?.Như thế nào thì được áp dụng?.
...niềm vui thì dễ quên,còn đau khổ thì... không bao giờ.
 

TrietThai

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Ðề: Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

Vậy mình áp dụng dụng mức thuế suất 0,1 trên giá trị chuyển nhượng hơn hay thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán?.Như thế nào thì được áp dụng?.
Các bạn tham khảo thêm đoạn trích mình tìm trên mạng ;)
Thị trường chứng khoán hiện vẫn đang ở thời điểm khó khăn
Chính việc các quy định pháp luật hiện hành có sự khác biệt trong cách hiểu thế nào là chứng khoán, dẫn đến một số vướng mắc trong quá trình áp dụng trong thực tế.

Cùng với sự phát triển về thị trường chứng khoán tại Việt Nam, pháp luật về chứng khoán đã được ban hành để tạo ra hành lang pháp lý, mà điểm mốc là việc ban hành Luật Chứng khoán năm 2006. Ngoài ra, nhằm tập hợp các quy định rải rác trước đó, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã chính thức quy định việc thu thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng cổ phần trong Luật Thuế TNCN năm 2007, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 08/09/2008 (“Nghị định 100”) và Thông tư số 84/TT-BTC ngày 30/09/2008 (“Thông tư 84”).

CP trong công ty CP có phải là chứng khoán

Theo quy định tại Nghị định 100 và Thông tư 84 thì chứng khoán gồm: chứng khoán niêm yết; chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết và chứng khoán của các đơn vị không thuộc hai trường hợp nêu trên. Cũng theo các văn bản này thì việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần nằm ở cả hai nội dung là chuyển nhượng chứng khoán hoặc chuyển nhượng phần vốn góp. Tuy nhiên, các văn bản này không làm rõ việc cổ phần trong trường hợp nào được xem là chứng khoán và trường hợp nào được xem là vốn góp. Trong khi đó, chính sách thuế TNCN của cá nhân cư trú áp dụng cho giao dịch chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn hiện tại là tương đối khác nhau. Theo đó, nếu là “chuyển nhượng vốn” thì thuế TNCN là 20% trên lợi nhuận còn nếu xem là “chuyển nhượng chứng khoán” thì cá nhân chuyển nhượng chỉ được áp dụng cách tính thuế 20% trên lợi nhuận nếu đã đăng ký phương thức đóng thuế theo biểu thuế toàn phần với mức thuế suất 20% với cơ quan thuế trong năm trước năm giao dịch xảy ra, nếu không đăng ký thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá trị giao dịch.

Giải quyết bằng văn bản dưới luật – Vẫn vướng

Để giải quyết vướng mắc này, ngày 02/6/2010 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 19109/TCT-TNCN giải thích về chính sách thuế TNCN (“Công văn 1919”). Theo đó, Tổng cục Thuế cho rằng để cổ phần được xem là chứng khoán thì có hai điều kiện: công ty cổ phần phải chia vốn điều lệ thành các phần bằng nhau và cổ phần đã được ghi nhận trong sổ kế toán hoặc công ty cổ phần đã phát hành cổ phiếu cho số cổ phần đó. Công văn 1919 được ban hành căn cứ theo các quy định về công ty cổ phần trong Luật Doanh nghiệp 2005 và quan trọng là đã vận dụng đúng theo định nghĩa về chứng khoán trong Điều 6.1 của Luật Chứng khoán, cụ thể: “Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán v.v. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành”.

Tuy nhiên, ngày 20/9/2010 Bộ Tài chính ban hành công văn số 12501/BTC-CST hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần (“Công văn 12501”). Theo đây, Bộ Tài chính cho rằng chỉ chuyển nhượng cổ phần trong công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán mới được xem là chuyển nhượng chứng khoán, các trường hợp còn lại được xem là chuyển nhượng vốn. Quan điểm này khác biệt so với quan điểm của Tổng Cục thuế như đã nêu trên. Hơn nữa, Công văn 12501 chỉ nêu chung là căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mà không viện dẫn được căn cứ pháp lý cụ thể, cũng như không làm rõ định nghĩa về chứng khoán như Điều 6.1 trên. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng xác định nghĩa vụ nộp thuế TNCN trước ngày ban hành Công văn này mà trái với hướng dẫn trên thì cũng không phải điều chỉnh lại. Điều này phần nào cho thấy sự thiếu nhất quán trong cách nhìn nhận cũng như giải pháp tình thế của Bộ Tài chính.

Những hệ luỵ trong chuyển nhượng cổ phần

Khi quy định pháp luật không rõ, hoặc có khác biệt doanh nhân có quyền tần dụng phương án tối ưu đúng với trường hợp của mình

Sự thiếu nhất quán trong giải thích chính sách thuế nói trên của các cơ quan thuế - tài chính cũng có thể gây ra những hệ luỵ lớn cho các cá nhân chuyển nhượng cổ phần. Đơn cử, nhà đầu tư A chuyển nhượng một số lượng cổ phiếu có giá trị là 50 triệu đồng trong Công ty cổ phần X cho Nhà đầu tư B với giá 100 triệu đồng. Công ty cổ phần X chưa phải công ty đại chúng nhưng vốn điều lệ đã được chia thành các phần bằng nhau và cổ phần đã được xác nhận bằng việc phát hành cổ phiếu.

Nếu xem chuyển nhượng này là chuyển nhượng chứng khoán, nhà đầu tư A có thể đóng thuế TNCN với mức thuế suất 20% trên lợi nhuận trên tổng các giao dịch trong năm dương lịch (phương pháp 1) nếu A đã đăng ký phương thức đóng thuế theo biểu thuế toàn phần với mức thuế suất 20% với cơ quan thuế trong năm trước năm giao dịch xảy ra hoặc 0,1% trên giá giao dịch (phương pháp 2) nếu chưa đăng ký, cụ thể:

Phương pháp 1:

Số thuế A phải đóng = 20% x lợi nhuận = 20% x (giá bán – giá mua + chi phí) = 20% x (100 triệu – 50 triệu + (giả định chi phí bằng 0)) = 10 VND
hoặc
Phương pháp 2:

Số thuế A phải đóng = 0,1% x giá chuyển nhượng = 0,1% x 100 triệu = 100 nghìn VND.

Tuy nhiên, nếu xem đây là chuyển nhượng vốn thì nhà đầu tư A phải đóng thuế TNCN theo phương pháp 1 nêu trên, tức là phải đóng 10 triệu đồng.

Nguyên tắc giải thích luật

Xét tính nhất quán của việc ban hành và hướng dẫn áp dụng các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, chúng tôi cho rằng việc hiểu thế nào là chuyển nhượng chứng khoán thì phải tuân theo định nghĩa tại Điều 6.1 của Luật Chứng khoán bởi lẽ như đã đề cập thì pháp luật về thuế hiện chưa có quy định nào làm rõ nội dung này.

Trường hợp cơ quan thuế có thay đổi chính sách tận thu thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng cổ phẩn, về mặt logic cần thiết phải giải quyết các vấn đề mang tính kỹ thuật lập pháp trước. Cụ thể, cần sửa đổi quy định của Thông tư số 84 để xác định rõ cách hiểu về chứng khoán trong lĩnh vực thuế TNCN hoặc điều chỉnh quy định tại Điều 6.1 trên cho nhất quán về mặt chính sách thuế. Khi việc điều chỉnh nêu trên chưa được thực hiện thì hướng dẫn nêu tại Công văn 12501 chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thực trạng hiện nay là chúng ta tiếp tục sử dụng hệ thống “công văn” để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội - pháp luật quan trọng và đặc biệt là trong lĩnh vực thuế không những gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động hoạch định kinh doanh của doanh dân, những người nộp thuế. Nhà nước cần phương án để phát huy vai trò giải thích pháp luật của cơ quan lập pháp, như Quốc hội, tạo cơ chế thẩm tra tính pháp lý của các văn bản hướng dẫn chính sách theo dạng công văn, cũng như xác định trách nhiệm của đơn vị đã ban hành văn bản không phù hợp với quy định pháp luật.
LS Châu Huy Quang, Vũ Thanh Minh
(LCT Lawyers)
 

dalatbuon

Sống cho ra Sống
Hội viên mới
Ðề: Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

Cái em muốn đề cập ở đây là cách mình tính thuế.Hiện tại nhiều người vẫn chưa thể bik được phải tính như thế nào.
 

dalatbuon

Sống cho ra Sống
Hội viên mới
Ðề: Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

Khi chuyển nhượng CP theo tình hống 2.
Trường hợp thứ I:Số thuế phải nộp là bao nhiêu?Ở đây thể hiện mấy loại thuế?
Trường hợp thứ II:Số thuế phải nộp là bao nhiêu?Ở đây thể hiện mấy loại thuế?
 

Hiền Đăng

Điêu Ngoa - Đanh Đá
Hội viên mới
Ðề: Tính thuế TNCN như thế nào đây các pác?

Vậy mình áp dụng dụng mức thuế suất 0,1 trên giá trị chuyển nhượng hơn hay thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán?.Như thế nào thì được áp dụng?.
...niềm vui thì dễ quên,còn đau khổ thì... không bao giờ.
Trường hợp này không thể nói là dùng mức thuế suất nào hơn.
Nếu co đầy đủ chứng từ hợp pháp chứng minh thì nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn 20% tren lai.
Còn nếu không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn và giá bán thì sẽ tính theo mức thuế suất 0,1% trên doanh thu bán cổ phiếu đó anh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top